Szukam PartneraKontakt

stopka redakcyjna

wszystkie dane według § 5 TMG:

Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft mbH (Projekt DAMPFBAHN-ROUTE)
Bahnhofstraße 41
02763 Zittau

reprezentowany przez:

reprezentowany przez zarządzającego dyrektora Ingo Neidhardt

kontakt:

Telefon: 03583 540540
Telefax: 03583 516462
E-Mail: info@soeg-zittau.de

wpis do rejestru:

wpis do rejestru handlowego.
sąd prowadzący rejestr: sąd rejonowy Drezno
numer rejestru: HRB 11124
Ust-IDNr.: DE175067519

odpowiedzialny za treść według § 55 akap. 2 RStV:

Ingo Neidhardt
Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft mbH (Projekt DAMPFBAHN-ROUTE)
Spółka Kolei Saksońsko-Górnołużyckiej mbH (projekt SAKSOŃSKI SZLAK PAROWOZÓW)

Bahnhofstraße 41
02763 Zittau

rozwiązywania sporów

Komisja Europejska udostępnia internetową platformę do rozwiązania wszelkich sporów pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Nasz adres mailowy znajdują Państwo wyżej w samym impressum.
Nie jesteśmy ani skłonni ani zobowiązani do brania udziału w prawnych procedurach rozstrzygania sporów przed konsumenckim biurem mediacyjnym.

przewodniczący rady nadzorczej SOEG: Günter Vallentin

Ta inicjatywa współfinansowana jest ze środków podatkowych na podstawie potwierdzonego przez parlamentarzystów budżetu Landtagu Saksońskiego.
 

odpowiedzialność za treści

Jako usługodawca odpowiedzialni jesteśmy według § 7 akap.1 TMG za wszelkie treści na tych stronach zgodnie z ogólnym ustawodawstwem. Jednakże według §§ 8 do 10 TMG nie mamy jako usługodawca obowiązku pilnowania obcych informacji nam przekazywanych lub zapisywanych ; to samo dotyczy wszelkich okoliczności, które wskazują na jakąkolwiek nie zgodną z prawem działalność.

Według ogólnego ustawodawstwa również nie jesteśmy zobowiązani do usuwania lub blokowania informacji przeznaczonej do dalszego użytkowania. Przejmowanie odpowiedzialności za naruszania prawa z naszej strony możliwe jest dopiero po jego ujawnianiu nam się. W momencie wychodzenia na jaw jakichkolwiek naruszeń prawa takowe treści niezwłocznie przez nas bywają usuwane.

odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do trzecich , postronnych usługodawców, na których treść żadnego wpływu nie mamy. Wobec tego za treść obcych stron żadnej odpowiedzialności ponosić nie możemy. Za wszelkie treści postronnych linków więc odpowiadają dani obcy usługodawcy lub operatorzy. Łącze stron obcych sprawdzane zostały w momencie łączenia z naszą stroną pod kątem naruszeń lub uchybień prawa. Wszelkie naruszenia lub uchybienia prawne dla nas nie były rozpoznawalne lub widoczne w momencie łączenia je z naszą stroną.

Jednak rzeczą niewykonalną jest nieustanne sprawdzanie łączonych linkiem stron pod kątem naruszeń lub uchybień prawnych. W momencie ujawniania nam się jakichkolwiek naruszeń prawa takowe linki niezwłocznie przez nas bywają usuwane.

prawo autorskie

Wszelkie na tych stronach sporządzane przez operatorów treści i inne materiały podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Ich powielanie, przerabianie, rozpowszechnianie jak i każdy rodzaj ich wykorzystywania poza polem prawa autorskiego domagają się pisemnego zezwolenia danego autora lub sporządcy. Pobierania lub kopie tejże strony zezwala się tylko i wyłącznie na prywatne, a nie komercyjne cele.

O ile treści na tej stronie nie zostały sporządzane przez operatora, uwzględniane również bywają prawa autorskie osób trzecich. Szczególnie takowe treści bywają jako takie oznaczane. Jeśliby Państwo jednak zauważali jakiekolwiek uchybienia lub naruszenia prawa autorskiego, to uprzejmie prosimy o odpowiednią wskazówkę. W momencie wychodzenia na jaw jakichkolwiek naruszeń prawa takowe treści niezwłocznie przez nas bywają usuwane.

zdjęcia:

Wszelkie ujęcia udostępniane nam zostały do użytku według zasad DSGVO przez partnerów SAKSOŃSKIEGO SZLAKU PAROWOZÓW na podanych stronach partnerskich